Олон нийтийн оролцоо

Сонгон шалгаруулалтын үйл явцад олон нийтийн оролцоог хангах үүднээс дараах ажлуудыг шат дараатай зохион байгуулна.

Түгээмэл асуултууд
01

Үзэсгэлэн гаргаж олон нийтэд танилцуулж санал авна

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасны дагуу хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой төлөвлөлтийн зарчмыг тусгаж ажиллана гэж заасны дагуу “Шинэ Хархорум” хотын төлөвлөлтийн үзэл баримтлалыг боловсруулах олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтад ирүүлж нэгдүгээр үе шатанд тэнцсэн бүтээлүүдээр хот төлөвлөлтийн үзэсгэлэнг 2024.07.28-ны өдрөөс 2024.07.31-ний өдрийн хооронд гаргаж олон нийтэд танилцуулж санал авна.

02

Цахим сүлжээгээр танилцуулж санал авна

Тус үзэсгэлэнтэй танилцаж санал өгөх боломжгүй иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор цахим сүлжээнд 2024.07.25-ны өдрийн 10:00 цагаас 2024.07.31-ний өдрийн 18:00 цагийн хооронд байршуулж олон нийтэд танилцуулж санал авна

Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Юнескогийн гудамж, Далай тауэр, 11 давхар, 14220

Утас

+976 7771-1220

© 2024 Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын
асуудал хариуцсан захиргаа